Thema: water

Omgevingsvisie- Bescherming oppervlakte drinkwater, provincie Gelderland

Dit bestand bevat oppervlaktewateren die beschermd worden i.v.m. de drinkwatervoorziening.In Gelderland wordt oppervlaktewater ingezet voor de openbare drinkwatervoorziening. Dit gebeurt door infiltratie van oppervlaktewater. Hierbij worden ook de nadelige effecten op de natte natuur als gevolg van de onttrekking van grondwater voor de openbare drinkwatervoorziening gecompenseerd. De functie ‘oppervlaktewater voor drinkwater’ geldt voor die regionale wateren van waaruit oppervlaktewater (indirect) wordt ingezet voor de drinkwaterproductie: de wateren in het stroomgebied van een klein deel van het eerste pand van het Apeldoorns Kanaal (ten behoeve van pompstation Schalterberg) en de watergangen in het stroomgebied van de Grift tot Epe (ten behoeve van pompstation Epe). Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten op 1 maart 2017.

Bronnen

pgr_POVI_Besch_oppwater_drinkw
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WMS 11-08-2018
pgr_POVI_Besch_oppwater_drinkw
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WFS 11-08-2018
Omgevingsvisie Compleet
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
download 11-08-2018
inlandWaters, oppervlaktewater, water, waterkwaliteit

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 23-07-2018
Data eigenaar: Provincie | Gelderland
Licentie: Publiek Domein
inlandWaters, oppervlaktewater, water, waterkwaliteit,

Kenmerken

Dekking in tijd 01-03-2017
Locatie Provincie Gelderland
Verversingsgraad onbekend
Taal Nederlands