Thema: energie en milieu

Omgevingsverordening- Stiltegebieden, Inspire Gelderland

Dit bestand bevat aangewezen stiltegebieden ter voorkoming of beperking van geluidhinder bij de verordening. De provincie streeft naar het optimaal gebruik van de positieve effecten van stilte, van lage geluidsniveaus en van het behoud van de diversiteit aan geluiden, dit zowel in natuurgebieden als in gebieden in of bij de stedelijke omgeving. Dit streven hangt samen met de doelen voor natuur, wonen, recreatie en vrijetijdseconomie. De provincie heeft een wettelijke taak om maatregelen te nemen voor stilte. Zij vult dit in door stilte als kernkwaliteit van het Gelders Natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelingszone te benoemen. De provincie laat daarmee de aanwijzing van de acht stiltegebieden vervallen. De Omgevingsverordening is op 24 september 2014 vastgesteld door PS.

Bronnen

StilteGebieden
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WMS 09-12-2018
INSPIRE:StilteGebieden
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WFS 09-12-2018
environment, geluid, geluidhinder, milieu, stiltegebieden

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 22-07-2018
Data eigenaar: Provincie | Gelderland
Licentie: Publiek Domein
environment, geluid, geluidhinder, milieu, stiltegebieden,

Kenmerken

Dekking in tijd 24-09-2014
Locatie Provincie Gelderland
Verversingsgraad onregelmatig
Taal Nederlands