Thema: water

Omgevingsverordening- Grondwaterbescherming, Inspire Gelderland

Rondom het waterwingebied liggen de grondwaterbeschermingsgebieden met water dat tussen één en 25 jaar wordt opgepompt. Ongeveer zeventig procent van ons drinkwater wordt gewonnen uit grondwater. Het is dus van belang om verontreiniging van het grondwater te voorkomen. Er gelden daarom eisen voor het direct en indirect lozen van gevaarlijke stoffen op of in de bodem. Dit bestand is uit de volgende kaartlagen samengesteld : 1. Grondwaterbescherming 2. Grondwaterbescherming vervalt in planperiode. De provincie en haar partners streven ernaar het grondwater als bron voor de drinkwatervoorziening te beschermen. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten Staten op 13 december 2017 vastgesteld

Bronnen

GrondWaterBeschermingsGebieden
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WMS 09-12-2018
INSPIRE:GrondWaterBeschermingsGebieden
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WFS 09-12-2018
drinkwater, environment, grondwater, grondwaterbeschermingsgebieden, water

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 23-07-2018
Data eigenaar: Provincie | Gelderland
Licentie: Publiek Domein
drinkwater, environment, grondwater, grondwaterbeschermingsgebieden, water,

Kenmerken

Dekking in tijd 13-12-2017
Locatie Provincie Gelderland
Verversingsgraad onregelmatig
Taal Nederlands