Thema: natuur en landschap

Omgevingsverordening- Functies afhankelijk van goed waterbeheer (vlakken), provincie Gelderland

Functies afhankelijk van een goed waterbeheer. Dit vlakkenbestand bevat de natte landnatuur, de beschermingszones natte landnatuur en water als verbinder. In de omgevingsvisie zijn afspraken gemaakt over de realisatie van de provinciale doelen onder andere wat betreft de bovengenomede onderwerpen. Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan kunnen Gedeputeerde Staten (GS) op verzoek afwijkingen toestaan van deze waterfuncties zoals voorgeschreven in de Omgevingsvisie indien dit noodzakelijk is voor de realisatie van het project. In de verordening staat beschreven welke voorwaarden hiervoor gelden. Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten op 1 maart 2017.

Bronnen

pgr_POVE_Eco_functies_water_v
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WMS 08-12-2018
pgr_POVE_Eco_functies_water_v
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WFS 08-12-2018
OmgevingsVerordening
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
download 08-12-2018
ecologische verbindingszones, environment, natuur en landschap, oppervlaktewater, provinciale verordeningen, waternatuur

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 22-07-2018
Data eigenaar: Provincie | Gelderland
Licentie: Publiek Domein
ecologische verbindingszones, environment, natuur en landschap, oppervlaktewater, provinciale verordeningen, waternatuur,

Kenmerken

Dekking in tijd 01-03-2017
Locatie Provincie Gelderland
Verversingsgraad onbekend
Taal Nederlands