Thema: natuur en landschap

Natuurbeheerplan 2019- Zoekgebied water, provincie Gelderland

Bestand geeft aan in welke gebieden via agrarisch natuur- en landschapsbeheer aan blauwe diensten t.b.v. waterschapsdoelen een vergoeding kan worden verleend. Bufferzones bestaande uit een kruidenrijke zone die periodiek wordt gemaaid en waarvan het maaisel wordt afgevoerd en duurzaam bodembeheer inzake alle maatregelen die gericht zijn op watervasthouden en verbeteren van de waterkwaliteit. Het Natuurbeheerplan 2019 wordt vastgesteld onder GS mandaat door programmamanager natuur en landschap op 06-11-2018.

Bronnen

pgr_PN19_ZoekGebiedWater
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WMS 15-12-2018
pgr_PN19_ZoekGebiedWater
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WFS 15-12-2018
environment, natuur en landschap, oppervlaktewater, waterkwaliteit, waterlopen

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 22-07-2018
Data eigenaar: Provincie | Gelderland
Licentie: Publiek Domein
environment, natuur en landschap, oppervlaktewater, waterkwaliteit, waterlopen,

Kenmerken

Dekking in tijd 15-05-2018
Locatie Provincie Gelderland
Verversingsgraad jaarlijks
Taal Nederlands