Thema: natuur en landschap

Natuurbeheerplan 2019- Beheergebied Ambitie, provincie Gelderland

Onderdeel van het Natuurbeheerplan is het Beheergebied. In deze gebieden wordt door middel van een samenhangend pakket aan maatregelen een bijdrage geleverd aan het gebied. De bijbehorende beheerpakketten zijn gebaseerd op de Index Natuur en Landschap. Ook onderdeel van het Natuurbeheerplan is de kaart waarop de ambitie (het einddoel) van alle bestaande en nieuwe natuur is begrensd en getypeerd volgens de Index Natuur- en Landschap. De kaart begrenst het zelfde gebied als de beheertypekaart. In de tekst van het Natuurbeheerplan wordt exact geformuleerd wanneer het einddoel moet zijn bereikt. Het Natuurbeheerplan 2019 is vastgesteld onder GS mandaat door programmamanager natuur en landschap op 06-11-2018.

Bronnen

pgr_PN19_BeheerGebiedAmb
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WMS 07-11-2018
pgr_PN19_BeheerGebiedAmb
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WFS 07-11-2018
environment, natuur en landschap, natuur- en landschapsbeleid, natuurgebieden, natuurgebiedsplannen, natuurontwikkeling

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 23-07-2018
Data eigenaar: Provincie | Gelderland
Licentie: Publiek Domein
environment, natuur en landschap, natuur- en landschapsbeleid, natuurgebieden, natuurgebiedsplannen, natuurontwikkeling,

Kenmerken

Dekking in tijd 18-05-2018
Locatie Provincie Gelderland
Verversingsgraad jaarlijks
Taal Nederlands