Thema: natuur en landschap

Natuurbeheerplan 2018- Zoekgebied water, provincie Gelderland

Bestand geeft aan in welke gebieden via agrarisch natuur- en landschapsbeheer aan blauwe diensten t.b.v. waterschapsdoelen een vergoeding kan worden verleend. Bufferzones bestaande uit een kruidenrijke zone die periodiek wordt gemaaid en waarvan het maaisel wordt afgevoerd en duurzaam bodembeheer inzake alle maatregelen die gericht zijn op watervasthouden en verbeteren van de waterkwaliteit. Vastgesteld onder GS mandaat door programmamanager natuur en landschap op 13-11-2017.

Bronnen

pgr_PN18_ZoekGebiedWater
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WMS 13-10-2018
pgr_PN18_ZoekGebiedWater
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WFS 13-10-2018
environment, natuur en landschap, oppervlaktewater, waterkwaliteit, waterlopen

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 23-07-2018
Data eigenaar: Provincie | Gelderland
Licentie: Publiek Domein
environment, natuur en landschap, oppervlaktewater, waterkwaliteit, waterlopen,

Kenmerken

Dekking in tijd 13-11-2017
Locatie Provincie Gelderland
Verversingsgraad jaarlijks
Taal Nederlands