Thema: natuur en landschap

Natuurbeheerplan 2018- Beheergebied Ambitie, provincie Gelderland

Onderdeel van het Natuurbeheerplan is het Beheergebied. In deze gebieden wordt door middel van een samenhangend pakket aan maatregelen een bijdrage geleverd aan het gebied. De bijbehorende beheerpakketten zijn gebaseerd op de Index Natuur en Landschap. Ook onderdeel van het Natuurbeheerplan is de kaart waarop de ambitie (het einddoel) van alle bestaande en nieuwe natuur is begrensd en getypeerd volgens de Index Natuur- en Landschap. De kaart begrenst het zelfde gebied als de beheertypekaart. In de tekst van het Natuurbeheerplan wordt exact geformuleerd wanneer het einddoel moet zijn bereikt. Vastgesteld onder GS mandaat door programmamanager natuur en landschap op 13-11-2017.

Bronnen

pgr_PN18_BeheerGebiedAmb
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WMS 13-10-2018
pgr_PN18_BeheerGebiedAmb
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WFS 13-10-2018
environment, natuur en landschap, natuur- en landschapsbeleid, natuurgebieden, natuurgebiedsplannen, natuurontwikkeling

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 22-07-2018
Data eigenaar: Provincie | Gelderland
Licentie: Publiek Domein
environment, natuur en landschap, natuur- en landschapsbeleid, natuurgebieden, natuurgebiedsplannen, natuurontwikkeling,

Kenmerken

Dekking in tijd 13-11-2017
Locatie Provincie Gelderland
Verversingsgraad jaarlijks
Taal Nederlands