Thema: land- en tuinbouw

Natuur- Kwetsbare gebieden Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV), Provincie Gelderland

De WAV (Wet ammoniak en veehouderij) heeft kwetsbare en zeer kwetsbare gebieden gedefinieerd. Provinciale Staten heeft op basis van de wet zeer kwetsbare gebieden aangewezen. Het gaat om gebieden die gevoelig zijn voor verzuring en/of vermesting die deel uitmaken van de provinciale EHS. In een zone van 250 meter rondom de zeer kwetsbare gebieden gelden beperkingen voor de (intensieve) veehouderijen. Vastgesteld door PS op 1 juli 2009; Vervolgens zijn er wijzigingen geweest die door PS zijn vastgesteld op 16 december 2009 en 16 februari 2011.

Bronnen

pgr_NaOw_Kwetsbare_geb_wav
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WMS 08-12-2018
pgr_NaOw_Kwetsbare_geb_wav
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WFS 08-12-2018
environment, farming, intensieve veehouderij, veehouderijbedrijven, veeteelt, wet ammoniak en veehouderij

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 22-07-2018
Data eigenaar: Provincie | Gelderland
Licentie: Publiek Domein
environment, farming, intensieve veehouderij, veehouderijbedrijven, veeteelt, wet ammoniak en veehouderij,

Kenmerken

Locatie {spatial}
Verversingsgraad onbekend
Taal Nederlands