Thema: energie en milieu

Milieu- Meetlocaties Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML), Provincie Gelderland

Het bestand geeft de meetlocaties van het landelijk meetnet luchtkwaliteit in Gelderland weer. Het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) zorgt voor de continue monitoring van de milieukwaliteit in het luchtcompartiment. De metingen dienen ter toetsing van de luchtkwaliteit aan gestelde normen, samen met modellen, ter ondersteuning van de algemene beschrijving van de luchtkwaliteit op nationale, regionale en lokale schaal en voor het geven van informatie over perioden met verhoogde luchtverontreiniging (smog). De informatie wordt gebruikt voor generieke concentratie Nederland (GCN). Daarnaast zijn er enkele meetstations die niet vallen onder het Landelijke Meetnet Lucht (LML). Deze stations meten fijnstof voor monitoring concentraties en beoordeling maatregelen terugdringen fijnstof.

Bronnen

pgr_MiMo_Meetlocaties_LML
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WMS 09-12-2018
pgr_MiMo_Meetlocaties_LML
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WFS 09-12-2018
environment, health, luchtkwaliteit, luchtverontreiniging, milieu, milieukwaliteit, milieumetingen

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 22-07-2018
Data eigenaar: Provincie | Gelderland
Licentie: Publiek Domein
environment, health, luchtkwaliteit, luchtverontreiniging, milieu, milieukwaliteit, milieumetingen,

Kenmerken

Dekking in tijd 10-06-2010
Locatie Provincie Gelderland
Verversingsgraad onregelmatig
Taal Nederlands