Thema: energie en milieu

Milieu- Geurcontouren bedrijven, Provincie Gelderland

Het bestand bevat de geurcontouren van bedrijven of inrichtingen waarvoor de provincie Gelderland de milieuvergunning verleent. In het bestand zijn de provinciale (industriƫle) bedrijven opgenomen, waarvan bekend is dat zij geurrelevant zijn. De geurzones geven aan welke geurbelasting een bedrijf kan en mag veroorzaken. De geurzones zijn gebaseerd op de vergunde emissie van een bedrijf. De geurzones geven dus niet de werkelijke geurkwaliteit aan, maar de toegestane belasting. Dit bestand geeft dus niet aan waar knelpunten zijn m.b.t. geur.

Bronnen

pgr_MiMo_Geurcontouren
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WMS 08-12-2018
pgr_MiMo_Geurcontouren
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WFS 08-12-2018
environment, geuroverlast, luchtverontreiniging, milieu, milieubeheer

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 22-07-2018
Data eigenaar: Provincie | Gelderland
Licentie: Publiek Domein
environment, geuroverlast, luchtverontreiniging, milieu, milieubeheer,

Kenmerken

Dekking in tijd 01-01-2006
Locatie Provincie Gelderland
Verversingsgraad jaarlijks
Taal Nederlands