Thema: energie en milieu

Milieu- Bodem Baggerdepots, Provincie Gelderland

Het bestand geeft de baggerdepots (opslagplaatsen van bagger) weer die onder de Wet Milieubeheer (Wm) vallen. Bagger is materiaal dat in voedselrijk water ontstaat uit de resten van planten, (kiezel)wieren en water-organismen. Vaak is het vermengd met klei of veen(molm) dat door afslag in het water terecht is gekomen (e.g. modderklei).

Bronnen

pgr_MiBo_Baggerdepots
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WMS 09-12-2018
pgr_MiBo_Baggerdepots
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WFS 09-12-2018
afvalstortplaatsen, bagger, baggerwerken, environment, milieu

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 23-07-2018
Data eigenaar: Provincie | Gelderland
Licentie: Publiek Domein
afvalstortplaatsen, bagger, baggerwerken, environment, milieu,

Kenmerken

Dekking in tijd 01-04-2007 tot 03-12-2014
Locatie Provincie Gelderland
Verversingsgraad onregelmatig
Taal Nederlands