Thema: water

Kaderrichtlijn Water- Meetnet grondwaterkwantiteit, provincie Gelderland

Het bestand geeft de meetlocaties van de grondwaterstanden Kader Richtlijn Water binnen de provincie Gelderland weer. De Kaderrichtlijn Water (KRW), is een Europese richtlijn, die bedoeld is om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Europa op goed niveau te krijgen en te houden. Op 22 december 2000 is de Kaderrichtlijn Water in werking getreden.

Bronnen

pgr_Wa_Kr_KRW_grondwaterkwantiteit
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WMS 15-12-2018
pgr_Wa_Kr_KRW_grondwaterkwantiteit
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WFS 15-12-2018
environment, geoscientificInformation, grondwater, inlandWaters, oppervlaktewater, water, waterkwaliteit

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 23-07-2018
Data eigenaar: Provincie | Gelderland
Licentie: Publiek Domein
environment, geoscientificInformation, grondwater, inlandWaters, oppervlaktewater, water, waterkwaliteit,

Kenmerken

Dekking in tijd 03-08-2009 tot 31-12-2015
Locatie Provincie Gelderland
Verversingsgraad onregelmatig
Taal Nederlands