Thema: water

Hydrologie- Grondwatertrappen, Provincie Gelderland

Het bestand bevat de grondwatertrappen gebaseerd op de gemiddelde grondwaterstand voor de situatie in 2003 voor het gebied Veluwe/Vallei en Eem en Rijn en IJssel aangevuld met Grondwatertrappen - bodemkaart voor Rivierenland. Het grondwaterstandsverloop wordt gekarakteriseerd met de Gemiddeld hoogste (GHG), de gemiddelde voorjaars- (GVG) en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG). GHG's en GLG's worden gecombineerd tot zogeheten grondwatertrappen (Gt's), die op kaarten worden weergegeven (Van der Sluijs, 1990).

Bronnen

pgr_AbHy_Grondwatertrappen
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WMS 11-08-2018
pgr_AbHy_Grondwatertrappen
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WFS 11-08-2018
geoscientificInformation, grondwater, grondwaterstand, hydrologie, water, waterpeil

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 22-07-2018
Data eigenaar: Provincie | Gelderland
Licentie: Publiek Domein
geoscientificInformation, grondwater, grondwaterstand, hydrologie, water, waterpeil,

Kenmerken

Dekking in tijd 01-01-2003 tot 31-12-2003
Locatie Provincie Gelderland
Verversingsgraad onbekend
Taal Nederlands