Thema: cultuur en erfgoed

Historische geografie Gelderland (lijn), Provincie Gelderland

Het bestand bevat historische lijnelementen in het Gelderse cultuurlandschap. Historische lijnelementen maken deel uit van de culturele infrastructuur. Het stelsel van infrastructurele lijnelementen zorgt voor fysieke samenhang in het landschap en is vaak de ontginningsbasis voor ruimtelijke ontwikkelingen. Waterlopen, dijken en kaden, wegen en spoorwegen, zichtassen zijn de lijnelementen in het bestand.

Bronnen

pgr_ChAr_Historische_geografie_l
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WMS 08-12-2018
pgr_ChAr_Historische_geografie_l
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WFS 08-12-2018
cultuurhistorie, cultuurlandschappen, landschapstypen, society

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 22-07-2018
Data eigenaar: Provincie | Gelderland
Licentie: Publiek Domein
cultuurhistorie, cultuurlandschappen, landschapstypen, society,

Kenmerken

Locatie {spatial}
Verversingsgraad onbekend
Taal Nederlands