Thema: openbaar bestuur en grenzen

Grenzen- Veiligheidsregio’s in Gelderland, Provincie Gelderland

Een veiligheidsregio is in Nederland een gebied waarin wordt samengewerkt door verschillende besturen en diensten ten aanzien van taken op het terrein van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en handhaving van de openbare orde en veiligheid. Daarvoor wordt een indeling aangehouden die overeenkomt met die van de politieregio’s en ook brandweerregio's. De samenwerking is gestoeld op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR).

Bronnen

pgr_GzAd_Veiligheids_regios_gld
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WMS 08-12-2018
pgr_GzAd_Veiligheids_regios_gld
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WFS 08-12-2018
boundaries, grenzen, rampenbestrijding, rampenplannen, veiligheidsregios, veiligheidszorg

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 22-07-2018
Data eigenaar: Provincie | Gelderland
Licentie: Publiek Domein
boundaries, grenzen, rampenbestrijding, rampenplannen, veiligheidsregios, veiligheidszorg,

Kenmerken

Locatie {spatial}
Verversingsgraad onbekend
Taal Nederlands