Thema: energie en milieu

Geluidszones- Wegverkeer, Provincie Gelderland

Op deze kaart staan de geluidszones langs provinciale wegen en rijkswegen in Gelderland. Voor de zones geldt de volgende definitie; bij reconstructie of vernieuwing van een weg is de wegvakbeheerder verplicht een akoestisch onderzoek te doen binnen de gestelde zone op basis van de afstanden behorende bij het aantal rijstroken. De afstanden voor de zones verschillen bij buitenstedelijk en binnenstedelijk verkeer. Breedte van de geluidzones ter weerszijden van de weg in meters is gebaseerd op de Wet geluidhinder. De afstanden gelden vanaf de rand van de weg, dit gegeven is in de analyse verwerkt door 3 meter bij de zone op te tellen om de buffer te bepalen vanaf de wegas. De Wet geluidhinder geeft aan hoe breed een geluidszone rond een weg is. De breedte hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg: binnen of buiten het stedelijk gebied, voor Stedelijk gebied: <1 of 2 rijstroken: 200m> <3 of meer rijstroken: 350m> en voor Buiten stedelijk: <1 of 2 rijstroken: 240m> <3 of 4 rijstroken: 400m> <5 of meer rijstroken: 600m>

Bronnen

pgr_MiGl_Geluidzone_wegverk
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WMS 15-12-2018
pgr_MiGl_Geluidzone_wegverk
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WFS 15-12-2018
environment, geluidhinder, geluidszones, milieu, provinciale wegen

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 22-07-2018
Data eigenaar: Provincie | Gelderland
Licentie: Publiek Domein
environment, geluidhinder, geluidszones, milieu, provinciale wegen,

Kenmerken

Dekking in tijd 14-11-2005 tot 14-11-2005
Locatie Provincie Gelderland
Verversingsgraad onbekend
Taal Nederlands