Thema: energie en milieu

Geluidsbelasting- Provinciale wegen (etmaal), Provincie Gelderland

In kader van EU richtlijn omgevingslawaai is de geluidsbelasting als gevolg van verkeer op de provinciale wegen in Gelderland doorgerekend. Dit is gedaan volgens de voorgeschreven methode SKM2 in het programma Geomilieu. Deze wordt berekend in Lden. Dit is de gemiddelde geluidsbelasting over een etmaal, met een toeslag van 5 resp. 10 dB voor de avond en de nacht. De geluidsbelasting wordt weergegeven met contouren. De kaart is geclassificeerd vanaf 50 dB verhoogd per klasse met 5 dB. Het betreft hier werkelijke geluidsbelastingen, er is geen aftek toegepast (art. 110g Wet geluidhinder).

Bronnen

pgr_MiGl_Geluidbelast_prov_wegen
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WMS 15-12-2018
pgr_MiGl_Geluidbelast_prov_wegen
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WFS 15-12-2018
environment, geluidhinder, geluidszones, milieu, transportation

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 23-07-2018
Data eigenaar: Provincie | Gelderland
Licentie: Publiek Domein
environment, geluidhinder, geluidszones, milieu, transportation,

Kenmerken

Dekking in tijd 01-01-2016 tot 31-12-2016
Locatie Provincie Gelderland
Verversingsgraad jaarlijks
Taal Nederlands