Thema: energie en milieu

Geluid- Actieplan geluid prov. wegen - Woningen 2012, Provincie Gelderland

In het kader van de EU-richtlijn omgevingslawaai is een geluidbelasingskaart gemaakt voor alle provinciale wegen. Daarnaast is ook een berekening uitgevoerd indien op alle wegen geluidsreducerend asfalt is aangelegd aan het eind van de planperiode (2012). Aan de hand van deze berekening zijn de woningen bepaald waar de belasting 63 dB of hoger is. Hiermee kan het effect van het aanleggen van stil asfalt bekeken worden t.o.v. de situatie in 2006. Deze gegevens zijn als onderdeel van het Actieplan geluid vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Gelderland op 1 oktober 2010.

Bronnen

pgr_MiGl_Woningen_2012
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WMS 15-12-2018
pgr_MiGl_Woningen_2012
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WFS 15-12-2018
environment, geluid, geluidhinder, health, milieu, provinciale wegen, transportation

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 23-07-2018
Data eigenaar: Provincie | Gelderland
Licentie: Publiek Domein
environment, geluid, geluidhinder, health, milieu, provinciale wegen, transportation,

Kenmerken

Dekking in tijd 01-10-2010 tot 31-12-2012
Locatie Provincie Gelderland
Verversingsgraad onbekend
Taal Nederlands