Thema: natuur en landschap

Bodem- Lithologische kaart, Provincie Gelderland

Het bestand met de globale opbouw van de bovenste 10 meter van de bodem in zeventien profieltypen (lithologische eenheden). Voorbeeld profieltype: M = zand en grind. Lithologie betekent letterlijk "gesteente" of "gesteentekunde". In de geologie wordt de term gebruikt om aan te geven met wat voor soort steen men te maken heeft.

Bronnen

pgr_Ab_Lithologische_kaart
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WMS 15-12-2018
pgr_Ab_Lithologische_kaart
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WFS 15-12-2018
bodem, bodemkaarten, geoscientificInformation, grondwaterstand, natuur en landschap

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 23-07-2018
Data eigenaar: Provincie | Gelderland
Licentie: Publiek Domein
bodem, bodemkaarten, geoscientificInformation, grondwaterstand, natuur en landschap,

Kenmerken

Dekking in tijd 31-12-1987
Locatie Provincie Gelderland
Verversingsgraad onbekend
Taal Nederlands