Thema: natuur en landschap

Natuurbeheerplan 2018- Zoekgebied water, provincie Gelderland

Bestand geeft aan in welke gebieden via agrarisch natuur- en landschapsbeheer aan blauwe diensten t.b.v. waterschapsdoelen een vergoeding kan worden verleend. Bufferzones bestaande uit een kruidenrijke zone die periodiek wordt gemaaid en waarvan het maaisel wordt afgevoerd en duurzaam bodembeheer inzake alle maatregelen die gericht zijn op watervasthouden en verbeteren van de waterkwaliteit. Vastgesteld onder GS mandaat door programmamanager natuur en landschap op 13-04-2017.

Bronnen

pgr_PN18_ZoekGebiedWater
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WMS 27-05-2017
pgr_PN18_ZoekGebiedWater
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WFS 27-05-2017
europese kaderrichtlijn water, natuur en landschap, oppervlaktewater, waterkwaliteit, waterlopen

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 26-05-2017
Data eigenaar: Provincie | Gelderland
Licentie: Publiek Domein
europese kaderrichtlijn water, natuur en landschap, oppervlaktewater, waterkwaliteit, waterlopen,

Kenmerken

Dekking in tijd 13-04-2017
Locatie Provincie Gelderland
Verversingsgraad jaarlijks
Taal Nederlands

Wat vind jij van dit open data portaal?

Laat het ons weten!

Tips, opmerkingen en andere reacties zijn welkom. We gebruiken jouw reactie om het portaal te verbeteren.