Thema: land- en tuinbouw

Natuur- Kwetsbare gebieden Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV), provincie Gelderland

De WAV (Wet ammoniak en veehouderij) heeft kwetsbare en zeer kwetsbare gebieden gedefinieerd. Provinciale Staten heeft op basis van de wet zeer kwetsbare gebieden aangewezen. Het gaat om gebieden die gevoelig zijn voor verzuring en/of vermesting die deel uitmaken van de provinciale EHS. In een zone van 250 meter rondom de zeer kwetsbare gebieden gelden beperkingen voor de (intensieve) veehouderijen. Vastgesteld door PS op 1 juli 2009; Vervolgens zijn er wijzigingen geweest die door PS zijn vastgesteld op 16 december 2009 en 16 februari 2011.

Bronnen

pgr_NaOw_Kwetsbare_geb_wav
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WMS 03-02-2018
pgr_NaOw_Kwetsbare_geb_wav
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WFS 03-02-2018
intensieve veehouderij, veehouderijbedrijven, veeteelt, wet ammoniak en veehouderij

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 10-02-2018
Data eigenaar: Provincie | Gelderland
Licentie: Publiek Domein
intensieve veehouderij, veehouderijbedrijven, veeteelt, wet ammoniak en veehouderij,

Kenmerken

Dekking in tijd 16-02-2011
Locatie Provincie Gelderland
Verversingsgraad onbekend
Taal Nederlands

Wat vind jij van dit open data portaal?

Laat het ons weten!

Tips, opmerkingen en andere reacties zijn welkom. We gebruiken jouw reactie om het portaal te verbeteren.