Thema: natuur en landschap

Natura 2000- Habitattypen, provincie Gelderland

Dit bestand geeft de habitattypen (conform Habitatrichtlijn 92/43/EEG) weer in Natura 2000 gebieden die geheel of gedeeltelijk in Gelderland liggen. Het bevat alleen de Natura 2000 gebieden waarvoor de provincie Gelderland bronhouder is van de habitattypenkaart. Let op! Bij het gebruik van het bestand, moet worden gecheckt of een habitattype een instandhoudingsdoel (ISDH) is. Alleen dan (ISDH = ‘ja’) moet er op getoetst worden bij vergunningverlening (zie link bij Documentatie). Het bestand is aan verandering onderhevig en wordt indien nodig jaarlijks geactualiseerd. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat van het bestand gemaakt gaat worden.

Bronnen

pgr_Na_Na_Habitattyp_int
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WMS 23-08-2017
pgr_Na_Na_Habitattyp_int
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WFS 23-08-2017
habitatrichtlijn, natuur en landschap, natuurgebieden, vergunningen

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 23-08-2017
Data eigenaar: Provincie | Gelderland
Licentie: Publiek Domein
habitatrichtlijn, natuur en landschap, natuurgebieden, vergunningen,

Kenmerken

Dekking in tijd 23-06-2014
Locatie Provincie Gelderland
Verversingsgraad jaarlijks
Taal Nederlands

Wat vind jij van dit open data portaal?

Laat het ons weten!

Tips, opmerkingen en andere reacties zijn welkom. We gebruiken jouw reactie om het portaal te verbeteren.