Thema: energie en milieu

Milieu- Bodem Voormalige stortplaatsen (NAVOS), provincie Gelderland

Het bestand bevat de contouren van voormalige stortplaatsen in Gelderland. Aan de contouren zijn algemene gegevens gekoppeld. Locatiespecifieke gegevens zijn verkrijgbaar bij de inhoudelijk databeheerder van dit bestand. Het betreft gegevens die verkregen zijn met het NAVOS-onderzoek uitgevoerd in de periode 1999-2005. Het bestand betreft derhalve een momentopname ten tijde van het NAVOS-onderzoek. Op sommige locaties zijn inmiddels (her)ontwikkelingen in uitvoering of gerealiseerd. Hierdoor bevat dit bestand deels "verouderde" data. In het bodem informatie systeem GLOBIS is de milieuinformatie van de laatste jaren opgenomen. Om verschillende redenen zijn een aantal voormalige stortplaatsen in het NAVOS-onderzoek niet (verder) onderzocht. Deze locaties zijn niet opgenomen. Het bestand geeft derhalve geen volledig beeld van alle voormalige stortplaatsen.

Bronnen

pgr_MiBo_Voorm_stortpltsn
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WMS 14-06-2018
pgr_MiBo_Voorm_stortpltsn
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WFS 14-06-2018
afvalstortplaatsen, milieu

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 18-06-2018
Data eigenaar: Provincie | Gelderland
Licentie: Publiek Domein
afvalstortplaatsen, milieu,

Kenmerken

Dekking in tijd 01-01-1999 tot 31-12-2005
Locatie Provincie Gelderland
Verversingsgraad onbekend
Taal Nederlands