Thema: energie en milieu

Geluidsbelasting- Provinciale wegen (etmaal), provincie Gelderland

In kader van EU richtlijn omgevingslawaai is de geluidsbelasting als gevolg van verkeer op de provinciale wegen in Gelderland doorgerekend. Dit is gedaan volgens de voorgeschreven methode SKM2 in het programma Geomilieu. Deze wordt berekend in Lden. Dit is de gemiddelde geluidsbelasting over een etmaal, met een toeslag van 5 resp. 10 dB voor de avond en de nacht. De geluidsbelasting wordt weergegeven met contouren. De kaart is geclassificeerd vanaf 50 dB verhoogd per klasse met 5 dB. Het betreft hier werkelijke geluidsbelastingen, er is geen aftek toegepast (art. 110g Wet geluidhinder).

Bronnen

pgr_MiGl_Geluidbelast_prov_wegen
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WMS 03-05-2018
pgr_MiGl_Geluidbelast_prov_wegen
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WFS 03-05-2018
geluidhinder, geluidszones, milieu

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 22-05-2018
Data eigenaar: Provincie | Gelderland
Licentie: Publiek Domein
geluidhinder, geluidszones, milieu,

Kenmerken

Dekking in tijd 01-01-2016 tot 31-12-2016
Locatie Provincie Gelderland
Verversingsgraad jaarlijks
Taal Nederlands

Wat vind jij van dit open data portaal?

Laat het ons weten!

Tips, opmerkingen en andere reacties zijn welkom. We gebruiken jouw reactie om het portaal te verbeteren.