Thema: energie en milieu

Geluid- Stiltegebieden lokatie borden, provincie Gelderland

De lokatie van stiltegebied-borden rond stiltegebieden in de provincie Gelderland. Een stiltegebied is een sinds 1992 in o.a. artikel 4.9 van de Wet milieubeheer bedoeld beschermingsgebied, dat als zodanig bij of krachtens het Streekplan is aangewezen en nader is aangeduid op de bij de Verordening stiltegebieden provincie Gelderland behorende kaartbijlage. Het beleid in deze gebieden heeft een preventief karakter: de ontwikkeling van nieuwe activiteiten die (potentieel) geluidshinder veroorzaken wordt primair tegengegaan via het instrument van de ruimtelijke ordening (streekplan- uitwerking).

Bronnen

pgr_MiGl_Stiltegebieden_bord
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WMS 03-05-2018
pgr_MiGl_Stiltegebieden_bord
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WFS 03-05-2018
geluid, geluidhinder, milieu, stiltegebieden

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 21-05-2018
Data eigenaar: Provincie | Gelderland
Licentie: Publiek Domein
geluid, geluidhinder, milieu, stiltegebieden,

Kenmerken

Dekking in tijd 16-08-2017
Locatie Provincie Gelderland
Verversingsgraad onregelmatig
Taal Nederlands

Wat vind jij van dit open data portaal?

Laat het ons weten!

Tips, opmerkingen en andere reacties zijn welkom. We gebruiken jouw reactie om het portaal te verbeteren.