Thema: natuur en landschap

Bodem- Aardkundig waardevolle gebieden, provincie Gelderland

Bestand bevat een overzicht van aardkundig waardevolle gebieden in Gelderland die van (inter)nationaal, provinciaal of regionaal belang zijn. Aardkundig waardevolle gebieden zijn bijvoorbeeld stuifzandgebieden, stuwwallen, uiterwaarden, veengebieden en dekzandruggen. Deze gebieden vertellen iets over hun natuurlijke ontstaanswijze. Zij hebben een relatie met de geologische opbouw, de geomorfologie (landvormen), de geohydrologie en/of de bodems van een gebied. Ook kunnen zij waardevol zijn vanwege hun samenhang met ecologie, cultuurhistorie, waterkwaliteit en/of landschapsbeeld.

Bronnen

pgr_Ab_Aardkundige_waarden
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WMS 19-04-2018
pgr_Ab_Aardkundige_waarden
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WFS 19-04-2018
aardkundig waardevolle gebieden, bodem, geologie, natuur en landschap, natuurbescherming

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 23-04-2018
Data eigenaar: Provincie | Gelderland
Licentie: Publiek Domein
aardkundig waardevolle gebieden, bodem, geologie, natuur en landschap, natuurbescherming,

Kenmerken

Dekking in tijd 04-01-2004
Locatie Provincie Gelderland
Verversingsgraad onbekend
Taal Nederlands

Wat vind jij van dit open data portaal?

Laat het ons weten!

Tips, opmerkingen en andere reacties zijn welkom. We gebruiken jouw reactie om het portaal te verbeteren.