Thema: energie en milieu

Luchtkwaliteit- Immissie verkeer 2020 Fijnstof (PM2,5), provincie Gelderland

Bestand geeft een beeld van de luchtkwaliteit inzake fijnstof (PM2,5) rond rijks, provinciale en gemeentelijke wegen in Gelderland over het jaar 2020. De gegevens zijn landelijk doorgerekend met behulp van de rapportagetool. Per wegvak is aangegeven wat de concentratie is op 10 meter van de rand van de weg. De luchtkwaliteit wordt weergegeven in vijf concentratieklassen. Voor de jaargemiddelde PM2,5-concentratie geldt vanaf 2015 een grenswaarde van 25 µg/m3.Daarnaast bestaat voor 2020 een 'indicatieve grenswaarde' voor het jaargemiddelde van 20 µg/m3. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert 10 µg/m3 als veilige norm volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. De luchtkwaliteit wordt berekend onder andere aan de hand van verkeerstellingen en met rekenmodellen. Hierbij zijn de bronnen, zoals industrie en landbouw verwerkt in de achtergrondconcentratie. Bij de totale concentratie zijn ook de directe bijdrage door het wegverkeer meegeteld. De met het model berekende waarden hebben een onnauwkeurigheid van 20-25 procent..

Bronnen

8115-luchtkwaliteit--immissie-verkeer--2017-fijnstof--pm2-5---provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WMS_SRVC 01-01-1970, 01:00
8115-luchtkwaliteit--immissie-verkeer--2017-fijnstof--pm2-5---provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WFS_SRVC 01-01-1970, 01:00
8115-luchtkwaliteit--immissie-verkeer--2017-fijnstof--pm2-5---provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
PNG 01-01-1970, 01:00
immissies, luchtkwaliteit, luchtverontreiniging, milieu, wegverkeer, natuur_en_milieu, gezondheidsrisico's

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 06-04-2022, 12:04
Data eigenaar: Gelderland
Licentie: Publiek domein
immissies, luchtkwaliteit, luchtverontreiniging, milieu, wegverkeer, natuur_en_milieu, gezondheidsrisico's

Kenmerken

Taal Nederlands