Thema: energie en milieu

Luchtkwaliteit- Immissie Blootstelling per buurt 2019 (NO2, PM10, PM2,5)

Bestand geeft een beeld van de luchtkwaliteit die wordt weergegeven in gemiddelde blootstellingsklassen voor de stoffen NO2, PM10 en PM2,5 per buurt. De luchtkwaliteit wordt berekend onder andere aan de hand van verkeerstellingen en met rekenmodellen. Hierbij zijn de bronnen, zoals industrie en landbouw verwerkt in de achtergrondconcentratie. Bij de totale blootstelling is ook de directe bijdrage van het wegverkeer meegeteld. De met het model berekende waarden hebben een onnauwkeurigheid van rond de 20-25 procent. Op basis van de concentraties luchtverontreinigende stoffen legt de GGD Gelderland-Midden een relatie met de gezondheid.

Bronnen

7211-luchtkwaliteit--immissie-blootstelling-per-buurt-2017--no2--pm10--pm2-5--ec---provincie-gelderl
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WMS_SRVC 01-01-1970, 01:00
7211-luchtkwaliteit--immissie-blootstelling-per-buurt-2017--no2--pm10--pm2-5--ec---provincie-gelderl
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WFS_SRVC 01-01-1970, 01:00
7211-luchtkwaliteit--immissie-blootstelling-per-buurt-2017--no2--pm10--pm2-5--ec---provincie-gelderl
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WMS_SRVC 01-01-1970, 01:00
7211-luchtkwaliteit--immissie-blootstelling-per-buurt-2017--no2--pm10--pm2-5--ec---provincie-gelderl
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WFS_SRVC 01-01-1970, 01:00
7211-luchtkwaliteit--immissie-blootstelling-per-buurt-2017--no2--pm10--pm2-5--ec---provincie-gelderl
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WMS_SRVC 01-01-1970, 01:00
7211-luchtkwaliteit--immissie-blootstelling-per-buurt-2017--no2--pm10--pm2-5--ec---provincie-gelderl
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WFS_SRVC 01-01-1970, 01:00
7211-luchtkwaliteit--immissie-blootstelling-per-buurt-2017--no2--pm10--pm2-5--ec---provincie-gelderl
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
PNG 01-01-1970, 01:00
immissies, luchtkwaliteit, luchtverontreiniging, milieu, wegverkeer, natuur_en_milieu, gezondheidsrisico's

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 27-04-2022, 05:56
Data eigenaar: Gelderland
Licentie: Publiek domein
immissies, luchtkwaliteit, luchtverontreiniging, milieu, wegverkeer, natuur_en_milieu, gezondheidsrisico's

Kenmerken

Taal Nederlands