Thema: energie en milieu

Luchtkwaliteit- Immissie verkeer 2020 Elementair Koolstof (roet)

Bestand geeft een beeld van de luchtkwaliteit inzake roet (Elementair Koolstof ofwel EC)) rond rijks, provinciale en gemeentelijke wegen in Gelderland over het jaar 2020. Roet is één van de fracties van fijn stof. Er is eenduidelijke relatie tussen roet en gezondheidsschade. Er is geen voor EC nog geen officiele grens- of toetswaarde vastgesteld. De gegevens zijn landelijk doorgerekend met behulp van de rapportagetool. Per wegvak is aangegeven wat de concentratie is op 10 meter van de rand van de weg. De luchtkwaliteit wordt weergegeven in vijf concentratieklassen. De luchtkwaliteit wordt berekend onder andere aan de hand van verkeerstellingen en met rekenmodellen.Hierbij zijn eventuele overige bronnen verwerkt in de achtergrondconcentratie. Echter, de voornaamste bron van roet is het verkeer. De met het model berekende waarden hebben een onnauwkeurigheid van 20-25 procent.

Bronnen

6729-luchtkwaliteit--immissie-verkeer--2017-elementair-koolstof--roet---provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WMS_SRVC 01-01-1970, 01:00
6729-luchtkwaliteit--immissie-verkeer--2017-elementair-koolstof--roet---provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WFS_SRVC 01-01-1970, 01:00
6729-luchtkwaliteit--immissie-verkeer--2017-elementair-koolstof--roet---provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
PNG 01-01-1970, 01:00
immissies, luchtkwaliteit, luchtverontreiniging, milieu, wegverkeer, natuur_en_milieu, gezondheidsrisico's

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 07-04-2022, 10:51
Data eigenaar: Gelderland
Licentie: Publiek domein
immissies, luchtkwaliteit, luchtverontreiniging, milieu, wegverkeer, natuur_en_milieu, gezondheidsrisico's

Kenmerken

Taal Nederlands