Thema: natuur en landschap

Omgevingsvisie- Rustgebieden voor winterganzen, provincie Gelderland

Dit bestand bevat de vastgestelde rustgebieden voor winterganzen. De begrenzing van de rustgebieden komt in de plaats van een eerdere begrenzing van zogenaamde ganzenfoerageergebieden. De provincie en haar partners willen invulling geven aan de internationale verplichting tot duurzame instandhouding van de ganzenpopulatie. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 19 december 2018 vastgesteld.

Bronnen

6540-omgevingsvisie--rustgebieden-voor-winterganzen--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WMS_SRVC 01-01-1970, 01:00
6540-omgevingsvisie--rustgebieden-voor-winterganzen--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WFS_SRVC 01-01-1970, 01:00
6540-omgevingsvisie--rustgebieden-voor-winterganzen--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
ZIP 01-01-1970, 01:00
natuur-en-landschap, natuurbeheer, natuurgebieden, natuurgebiedsplannen, natuurontwikkeling, natuur_en_milieu

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 31-01-2021, 22:45
Data eigenaar: Gelderland
Licentie: Publiek domein
natuur-en-landschap, natuurbeheer, natuurgebieden, natuurgebiedsplannen, natuurontwikkeling, natuur_en_milieu

Kenmerken

Taal Nederlands