Thema: energie en milieu

Luchtkwaliteit- Immissie verkeer 2020 Stikstofdioxide (NO2)

Bestand geeft een beeld van de luchtkwaliteit inzake stikstofdioxide rond rijks, provinciale en gemeentelijke wegen in Gelderland over het jaar 2020. De gegevens zijn landelijk doorgerekend met behulp van de rapportagetool. Per wegvak is aangegeven wat de concentratie is op 10 meter van de rand van de weg. De luchtkwaliteit wordt weergegeven in zes concentratieklassen: overschrijding van de grenswaarde, een bijna overschrijding en de overige waarden. De luchtkwaliteit wordt berekend onder andere aan de hand van verkeerstellingen en met rekenmodellen.Hierbij zijn de bronnen, zoals industrie en landbouw verwerkt in de achtergrondconcentratie. Bij de totale concentratie zijn ook de directe bijdrage door het wegverkeer meegeteld. De met het model berekende waarden hebben een onnauwleurigheid van rond de 20-25 procent.

Bronnen

6532-luchtkwaliteit--immissie-verkeer-2017-stikstofdioxide--no2---provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WMS_SRVC 01-01-1970, 01:00
6532-luchtkwaliteit--immissie-verkeer-2017-stikstofdioxide--no2---provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WFS_SRVC 01-01-1970, 01:00
6532-luchtkwaliteit--immissie-verkeer-2017-stikstofdioxide--no2---provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
PNG 01-01-1970, 01:00
immissies, luchtkwaliteit, luchtverontreiniging, milieu, stikstof, wegverkeer, natuur_en_milieu, gezondheidsrisico's

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 05-10-2022, 11:35
Data eigenaar: Gelderland
Licentie: Publiek domein
immissies, luchtkwaliteit, luchtverontreiniging, milieu, stikstof, wegverkeer, natuur_en_milieu, gezondheidsrisico's

Kenmerken

Taal Nederlands