Thema: natuur en landschap

Natura 2000- Habitattypen, provincie Gelderland

Dit bestand geeft de habitattypen (conform Habitatrichtlijn 92/43/EEG) weer in Natura 2000 gebieden die geheel of gedeeltelijk in Gelderland liggen. Het bevat alleen de Natura 2000 gebieden waarvoor de provincie Gelderland bronhouder is van de habitattypenkaart. Let op! Bij het gebruik van het bestand, moet worden gecheckt of een habitattype een instandhoudingsdoel (ISDH) is. Alleen dan (ISDH = ‘ja’) moet er op getoetst worden bij vergunningverlening (zie link bij Documentatie). Het bestand is aan verandering onderhevig en wordt indien nodig jaarlijks geactualiseerd. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat van het bestand gemaakt gaat worden.

Bronnen

6116-natura-2000--habitattypen--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WMS_SRVC 01-01-1970, 01:00
6116-natura-2000--habitattypen--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WFS_SRVC 01-01-1970, 01:00
6116-natura-2000--habitattypen--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
PNG 01-01-1970, 01:00
downloadable-data, habitatrichtlijn, natuur-en-landschap, natuurgebieden, vergunningen, natuur-_en_landschapsbeheer, natuur_en_milieu

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 06-01-2023, 06:20
Data eigenaar: Gelderland
Licentie: Onbekende licentie
downloadable-data, habitatrichtlijn, natuur-en-landschap, natuurgebieden, vergunningen, natuur-_en_landschapsbeheer, natuur_en_milieu

Kenmerken

Taal Nederlands