Thema: energie en milieu

Milieu- Meetlocaties Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML)

Het bestand geeft de meetlocaties van het landelijk meetnet luchtkwaliteit in Gelderland weer. Het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) zorgt voor de continue monitoring van de milieukwaliteit in het luchtcompartiment. De metingen dienen ter toetsing van de luchtkwaliteit aan gestelde normen, samen met modellen, ter ondersteuning van de algemene beschrijving van de luchtkwaliteit op nationale, regionale en lokale schaal en voor het geven van informatie over perioden met verhoogde luchtverontreiniging (smog). De informatie wordt gebruikt voor generieke concentratie Nederland (GCN). Daarnaast zijn er enkele meetstations die niet vallen onder het Landelijke Meetnet Lucht (LML). Deze stations meten fijnstof voor monitoring concentraties en beoordeling maatregelen terugdringen fijnstof.

Bronnen

5900-milieu--meetlocaties-landelijk-meetnet-luchtkwaliteit--lml---provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WMS_SRVC 01-01-1970, 01:00
5900-milieu--meetlocaties-landelijk-meetnet-luchtkwaliteit--lml---provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WFS_SRVC 01-01-1970, 01:00
5900-milieu--meetlocaties-landelijk-meetnet-luchtkwaliteit--lml---provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
PNG 01-01-1970, 01:00
luchtkwaliteit, luchtverontreiniging, milieu, milieukwaliteit, milieumetingen, natuur_en_milieu, gezondheidsrisico's

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 05-10-2022, 12:06
Data eigenaar: Gelderland
Licentie: Publiek domein
luchtkwaliteit, luchtverontreiniging, milieu, milieukwaliteit, milieumetingen, natuur_en_milieu, gezondheidsrisico's

Kenmerken

Taal Nederlands