Thema: energie en milieu

Geluid- Stiltegebieden lokatie borden, provincie Gelderland

De lokatie van stiltegebied-borden rond stiltegebieden in de provincie Gelderland. Een stiltegebied is een sinds 1992 in o.a. artikel 4.9 van de Wet milieubeheer bedoeld beschermingsgebied, dat als zodanig bij of krachtens het Streekplan is aangewezen en nader is aangeduid op de bij de Verordening stiltegebieden provincie Gelderland behorende kaartbijlage. Het beleid in deze gebieden heeft een preventief karakter: de ontwikkeling van nieuwe activiteiten die (potentieel) geluidshinder veroorzaken wordt primair tegengegaan via het instrument van de ruimtelijke ordening (streekplan- uitwerking).

Bronnen

5650-geluid--stiltegebieden-lokatie-borden--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WMS_SRVC 01-01-1970, 01:00
5650-geluid--stiltegebieden-lokatie-borden--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WFS_SRVC 01-01-1970, 01:00
5650-geluid--stiltegebieden-lokatie-borden--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
PNG 01-01-1970, 01:00
geluid, geluidhinder, milieu, stiltegebieden, natuur_en_milieu

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 01-04-2022, 02:22
Data eigenaar: Gelderland
Licentie: Publiek domein
geluid, geluidhinder, milieu, stiltegebieden, natuur_en_milieu

Kenmerken

Taal Nederlands