Thema: energie en milieu

Immissie verkeer- Prognose 2020 Fijnstof (PM10), provincie Gelderland

Bestand geeft een prognose van de luchtkwaliteit inzake fijnstof rond rijks, provinciale en gemeentelijke wegen in Gelderland in het jaar 2020. De gegevens zijn landelijk doorgerekend met behulp van de rapportagetool. Per wegvak is aangegeven wat de prognose is voor de concentratie PM10 op 10 meter van de rand van de weg. De luchtkwaliteit wordt weergegeven in vijf concentratieklassen. Er zijn twee verschillende legenda's gemaakt. In de eerste legenda wordt weergegeven hoeveel dagen de daggemiddelde concentratie boven de 50 ug/m3 komt (overschrijdingsdag). Volgends de normen mogen er 35 maximaal overschrijdingsdagen per jaar voorkomen. De tweede legenda geeft de gemiddelde jaarconcentratie PM10 weer. Volgends de normen mag de jaargemiddelde concentratie niet meer dan 40 µg/m3 bedragen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert 20 µg/m3 als veilige norm volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. De luchtkwaliteit wordt berekend onder andere aan de hand van voorspelling van de verkeersintensiteiten en met rekenmodellen op basis van het jaar 2016. Hierbij zijn de bronnen, zoals industrie en landbouw verwerkt in de achtergrondconcentratie. Bij de totale concentratie zijn ook de directe bijdrage door het wegverkeer meegeteld. De met het model berekende waarden hebben een onnauwkeurigheid van 20-25 procent. Doel van vervaardiging: Ter publicatie in de jaarlijkse rapportage luchtkwaliteit.

Bronnen

5587-immissie-verkeer--prognose-2020-fijnstof--pm10---provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WMS_SRVC 01-01-1970, 01:00
5587-immissie-verkeer--prognose-2020-fijnstof--pm10---provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WFS_SRVC 01-01-1970, 01:00
5587-immissie-verkeer--prognose-2020-fijnstof--pm10---provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
PNG 01-01-1970, 01:00
immissies, luchtkwaliteit, luchtverontreiniging, milieu, provinciale-wegen, natuur_en_milieu, gezondheidsrisico's

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 01-04-2022, 02:22
Data eigenaar: Gelderland
Licentie: Publiek domein
immissies, luchtkwaliteit, luchtverontreiniging, milieu, provinciale-wegen, natuur_en_milieu, gezondheidsrisico's

Kenmerken

Taal Nederlands