Thema: water

Omgevingsvisie- Oppervlaktewaterlichamen vlak, Provincie Gelderland

De provincie en haar partners streven samen naar herstel en behoud van de kwaliteit van het oppervlaktewater in Gelderland, waarbij ten minste voldaan wordt aan de normen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit bestand bevat de oppervlaktewaterlichamen wateren en plassen van de KRW. Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten als onderdeel van Actualisatieplan december 2014 op 11 november 2015.

Bronnen

52801-omgevingsvisie--oppervlaktewaterlichamen-vlak--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WMS_SRVC 01-01-1970, 01:00
52801-omgevingsvisie--oppervlaktewaterlichamen-vlak--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WFS_SRVC 01-01-1970, 01:00
52801-omgevingsvisie--oppervlaktewaterlichamen-vlak--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
ZIP 01-01-1970, 01:00
grondwater, monitoring, oppervlaktewater, water, waterkwaliteit, water_(verkeer-thema)

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 22-03-2020, 01:55
Data eigenaar: Gelderland
grondwater, monitoring, oppervlaktewater, water, waterkwaliteit, water_(verkeer-thema)

Kenmerken

Taal Nederlands