Thema: natuur en landschap

Omgevingsverordening- Gelders natuurnetwerk, Inspire Gelderland

De provincie beschermt het Gelders Natuurnetwerk dit is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuur van internationaal, nationaal en provinciaal belang. Dit Gelders Natuurnetwerk bestaat uit alle terreinen met een natuurbestemming binnen de voormalige EHS en bevat tevens een zoekgebied van 7.300 ha voor de te realiseren 5.300 ha nieuwe natuur. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten Staten op 13 december 2017 vastgesteld.

Bronnen

50119-omgevingsverordening---gelders-natuurnetwerk--inspire-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
GML 01-01-1970, 01:00
50119-omgevingsverordening---gelders-natuurnetwerk--inspire-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
GML 01-01-1970, 01:00
natuur-en-landschap, natuurbeheer, natuurgebiedsplannen, organisatie_en_beleid, natuur_en_milieu

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 02-05-2019, 11:32
Data eigenaar: Gelderland
natuur-en-landschap, natuurbeheer, natuurgebiedsplannen, organisatie_en_beleid, natuur_en_milieu

Kenmerken

Taal Nederlands