Thema: economie en financien

Omgevingsvisie- Windenergie niet kansrijk, Provincie Gelderland

Voor natuurgebieden (Gelders Natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelingszone, zie kaart) ziet de provincie grote belemmeringen voor het plaatsen van windmolens. Het bestand is uit de volgende kaartlagen samengesteld : 1. Gelders_natuurnetwerk 2. Nieuwe_Hollandse_Waterlinie minus Open_Schootsvelden 3. Natura2000. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 13 december 2017 vastgesteld.

Bronnen

49616-omgevingsvisie--windenergie-niet-kansrijk--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WMS_SRVC 01-01-1970, 01:00
49616-omgevingsvisie--windenergie-niet-kansrijk--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WFS_SRVC 01-01-1970, 01:00
49616-omgevingsvisie--windenergie-niet-kansrijk--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
ZIP 01-01-1970, 01:00
duurzame-energie, windenergie, economie, natuur_en_milieu, industrie_(thema)

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 10-02-2020, 14:07
Data eigenaar: Gelderland
duurzame-energie, windenergie, economie, natuur_en_milieu, industrie_(thema)

Kenmerken

Taal Nederlands