Thema: natuur en landschap

Omgevingsverordening- Functies afhankelijk van goed waterbeheer (lijnen), Provincie Gelderland

Functies afhankelijk van een goed waterbeheer. Dit lijnenbestand bevat de HEN-SED wateren. In de omgevingsvisie zijn afspraken gemaakt over de realisatie van de provinciale doelen onder andere wat betreft de HEN_SED wateren. Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan kunnen Gedeputeerde Staten (GS) op verzoek afwijkingen toestaan van de waterfuncties zoals voorgeschreven in de Omgevingsvisie indien dit noodzakelijk is voor de realisatie van het project. In de Omgevingsverordening staat beschreven welke voorwaarden hiervoor gelden. Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten op 1 maart 2017.

Bronnen

49212-omgevingsverordening--functies-afhankelijk-van-goed-waterbeheer--lijnen---provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WMS_SRVC 01-01-1970, 01:00
49212-omgevingsverordening--functies-afhankelijk-van-goed-waterbeheer--lijnen---provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WFS_SRVC 01-01-1970, 01:00
49212-omgevingsverordening--functies-afhankelijk-van-goed-waterbeheer--lijnen---provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
ZIP 01-01-1970, 01:00
ecologische-verbindingszones, natuur-en-landschap, oppervlaktewater, provinciale-verordeningen, waterlopen, natuur_en_milieu

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 22-03-2020, 02:09
Data eigenaar: Gelderland
ecologische-verbindingszones, natuur-en-landschap, oppervlaktewater, provinciale-verordeningen, waterlopen, natuur_en_milieu

Kenmerken

Taal Nederlands