Thema: natuur en landschap

Ontwerp Natuurbeheerplan 2024- Zoekgebied klimaat

Bestand geeft aan in welke gebieden via agrarisch natuur- en landschapsbeheer aan klimaat diensten t.b.v. klimaatdoelen een vergoeding kan worden verleend. Zones om water tijdelijk vast te houden zodat wateroverlast elders wordt voorkomen. Daarnaast zijn de klimaat maatregelen gericht op duurzaam bodembeheer; het verhogen van het organische stof gehalte van de bodem waardoor meer water kan worden vastgehouden dat kan worden afgegeven in tijden van droogte. Ook mineralen worden vastgehouden zodat minder uitspoeling naar de ondergrond en waterlopen plaats vindt waardoor de kwaliteit van bodem en oppervlaktewater verbetert. De bodem is de basis van kringlooplandbouw. Het gebruik van ruige mest of gewasresten verhoogt het organische stof in de bodem. Dit onderdeel van het Ontwerp Natuurbeheerplan 2024 is vastgesteld op 12-04-2023.

Bronnen

38237-ontwerp-natuurbeheerplan-2024--zoekgebied-klimaat
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WMS_SRVC 01-01-1970, 01:00
38237-ontwerp-natuurbeheerplan-2024--zoekgebied-klimaat
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WFS_SRVC 01-01-1970, 01:00
38237-ontwerp-natuurbeheerplan-2024--zoekgebied-klimaat
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
HTML 01-01-1970, 01:00
38237-ontwerp-natuurbeheerplan-2024--zoekgebied-klimaat
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
PNG 01-01-1970, 01:00
administratieve-grenzen, downloadable-data, klimaat, natuur-en-landschap, oppervlaktewater, waterkwaliteit, waterlopen, natuur_en_milieu, water_(verkeer-thema)

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 22-04-2023, 05:23
Data eigenaar: Gelderland
Licentie: Publiek domein
administratieve-grenzen, downloadable-data, klimaat, natuur-en-landschap, oppervlaktewater, waterkwaliteit, waterlopen, natuur_en_milieu, water_(verkeer-thema)

Kenmerken

Taal Nederlands