Thema: natuur en landschap

Ontwerp Natuurbeheerplan 2024- Zoekgebied water

Bestand geeft aan in welke gebieden via agrarisch natuur- en landschapsbeheer aan blauwe diensten t.b.v. waterschapsdoelen een vergoeding kan worden verleend. Bufferzones bestaande uit een kruidenrijke zone die periodiek wordt gemaaid en waarvan het maaisel wordt afgevoerd en duurzaam bodembeheer inzake alle maatregelen die gericht zijn op watervasthouden en verbeteren van de waterkwaliteit. De bodem is de basis van kringlooplandbouw. Bodemverbetering door het toepassen van ruige mest of gewasresten verhoogt het organische stof in de bodem. Een bodem met een hoog organische stof gehalte kan meer water opnemen en is beter bestand tegen droogte. Ook kan zo’n bodem meer stikstof en mineralen vasthouden en heeft een rijker bodemleven dat draagt bij aan gezonde gewassen. Binnen het begrensde bodemgebied kunnen beheerafspraken gemaakt worden waarbij de kwaliteit van de bodem verbetert. Dit onderdeel van het Ontwerp Natuurbeheerplan 2024 is vastgesteld op 12-04-2023.

Bronnen

38236-ontwerp-natuurbeheerplan-2024--zoekgebied-water
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WMS_SRVC 01-01-1970, 01:00
38236-ontwerp-natuurbeheerplan-2024--zoekgebied-water
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WFS_SRVC 01-01-1970, 01:00
38236-ontwerp-natuurbeheerplan-2024--zoekgebied-water
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
HTML 01-01-1970, 01:00
38236-ontwerp-natuurbeheerplan-2024--zoekgebied-water
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
PNG 01-01-1970, 01:00
downloadable-data, natuur-en-landschap, oppervlaktewater, water, waterkwaliteit, waterlopen, natuur_en_milieu, water_(verkeer-thema)

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 22-04-2023, 05:23
Data eigenaar: Gelderland
Licentie: Publiek domein
downloadable-data, natuur-en-landschap, oppervlaktewater, water, waterkwaliteit, waterlopen, natuur_en_milieu, water_(verkeer-thema)

Kenmerken

Taal Nederlands