Thema: water

Omgevingsverordening- Binnenvaart verbod op ontgassen vlakken

Dit vlakkenbestand bevat het verbod op het ontgassen te water. Het gaat om een verbod op het ontgassen van restladingdampen van benzeen en bepaalde benzeen houdende koolwaterstoffen op een vaarweg, vanuit een ladingtank van een binnenschip. Hiermee wordt aangesloten bij overeenkomstige regelingen van andere provincies. De regeling loopt vooruit op een definitieve regeling voor de milieu hygiënische aspecten van het ontgassen in internationaal verband. Dit deel van de omgevingsverordening is dus tijdelijk van karakter en zal met de totstandkoming van een internationale regeling en hieruit voortvloeiende nationale regelgeving komen te vervallen. Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten op 15 december 2021, datum inwerkingtreding is 1 februari 2022.

Bronnen

26218-omgevingsverordening--binnenvaart-verbod-op-ontgassen-vlakken--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WMS_SRVC 01-01-1970, 01:00
26218-omgevingsverordening--binnenvaart-verbod-op-ontgassen-vlakken--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WFS_SRVC 01-01-1970, 01:00
26218-omgevingsverordening--binnenvaart-verbod-op-ontgassen-vlakken--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
HTML 01-01-1970, 01:00
26218-omgevingsverordening--binnenvaart-verbod-op-ontgassen-vlakken--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
PNG 01-01-1970, 01:00
binnenscheepvaart, downloadable-data, gassen, rivieren, water, natuur_en_milieu, water_(verkeer-thema)

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 05-10-2022, 11:35
Data eigenaar: Gelderland
Licentie: Publiek domein
binnenscheepvaart, downloadable-data, gassen, rivieren, water, natuur_en_milieu, water_(verkeer-thema)

Kenmerken

Taal Nederlands