Thema: natuur en landschap

Omgevingsverordening- Functies afhankelijk van goed waterbeheer (vlakken)

De waterfuncties vlakken(Beschermingszone natte landnatuur, Natte landnatuur, Water als verbinder, Hoogst ecologisch niveau wateren (HEN) en Specifiek ecologische doelstelling wateren (SED)) zijn afhankelijk van goed waterbeheer. Gedeputeerde Staten kunnen op verzoek en onder voorwaarden bij de uitvoering van waterprojecten afwijkingen van de waterfuncties toestaan. Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten op 1 maart 2017.

Bronnen

24837-omgevingsverordening--functies-afhankelijk-van-goed-waterbeheer--vlakken---provincie-gelderlan
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WMS_SRVC 01-01-1970, 01:00
24837-omgevingsverordening--functies-afhankelijk-van-goed-waterbeheer--vlakken---provincie-gelderlan
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WFS_SRVC 01-01-1970, 01:00
24837-omgevingsverordening--functies-afhankelijk-van-goed-waterbeheer--vlakken---provincie-gelderlan
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
HTML 01-01-1970, 01:00
24837-omgevingsverordening--functies-afhankelijk-van-goed-waterbeheer--vlakken---provincie-gelderlan
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
PNG 01-01-1970, 01:00
downloadable-data, ecologische-verbindingszones, natuur-en-landschap, oppervlaktewater, provinciale-verordeningen, waternatuur, natuur_en_milieu

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 05-10-2022, 10:11
Data eigenaar: Gelderland
Licentie: Publiek domein
downloadable-data, ecologische-verbindingszones, natuur-en-landschap, oppervlaktewater, provinciale-verordeningen, waternatuur, natuur_en_milieu

Kenmerken

Taal Nederlands