Thema: natuur en landschap

Natuurbeheerplan 2022- Beheergebied Ambitie

Onderdeel van het Natuurbeheerplan 2022 is het Beheergebied. In deze gebieden wordt door middel van een samenhangend pakket aan maatregelen een bijdrage geleverd aan het gebied. De bijbehorende beheerpakketten zijn gebaseerd op de Index Natuur en Landschap. Ook onderdeel van het Natuurbeheerplan is de kaart waarop de ambitie (het einddoel) van alle bestaande en nieuwe natuur is begrensd en getypeerd volgens de Index Natuur- en Landschap. De kaart begrenst het zelfde gebied als de beheertypekaart. In de tekst van het Natuurbeheerplan wordt exact geformuleerd wanneer het einddoel moet zijn bereikt. Dit onderdeel van het Natuurbeheerplan 2022 is vastgesteld op 01-09-2021.

Bronnen

18943-natuurbeheerplan-2022--beheergebied-ambitie--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WMS_SRVC 01-01-1970, 01:00
18943-natuurbeheerplan-2022--beheergebied-ambitie--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WFS_SRVC 01-01-1970, 01:00
18943-natuurbeheerplan-2022--beheergebied-ambitie--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
HTML 01-01-1970, 01:00
18943-natuurbeheerplan-2022--beheergebied-ambitie--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
PNG 01-01-1970, 01:00
downloadable-data, natuur--en-landschapsbeleid, natuur-en-landschap, natuurgebieden, natuurgebiedsplannen, natuurontwikkeling, natuur_en_milieu

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 05-10-2022, 10:13
Data eigenaar: Gelderland
Licentie: Publiek domein
downloadable-data, natuur--en-landschapsbeleid, natuur-en-landschap, natuurgebieden, natuurgebiedsplannen, natuurontwikkeling, natuur_en_milieu

Kenmerken

Taal Nederlands