Thema: energie en milieu

Natuur- Kernen wet natuurbescherming

De Provincie garandeert niet dat dit bestand de meest actuele vastgestelde situatie per gemeente bevat. De gemeenten zijn zelf eigenaar van de bestanden, die aan dit samengestelde bestand ten grondslag liggen. Het bestand geeft de begrenzing van de bebouwde kom (kern) voor de Wet Natuurbescherming weer (vroeger de Boswet). Door verstedelijking en intensief gebruik van het cultuurlandschap is de druk op bos erg toegenomen. De Wet Natuurbescherming is een belangrijk instrument om het bosareaal in stand te houden. Op basis van deze wet kan een eigenaar of beheerder een herplantingsplicht of kapverbod worden opgelegd. De Wet Natuurbescherming is alleen van toepassing buiten de begrenzing van de 'bebouwde kom Wet Natuurbescherming'. De gemeenteraad stelt deze begrenzing vast. De begrenzing hoeft niet samen te vallen met de bebouwde kom in het kader van de wegenverkeerswet. Wanneer de gemeente geen begrenzing heeft vastgesteld, dan is de Wet Natuurbescherming in principe tot het centrum van het stedelijk gebied van toepassing. De gemeente Winterswijk heeft een afwijkende regelgeving. De gemeente Tiel heeft geen grenzen vastgesteld. Voor de volgende gemeenten staan er wel kernen voor ingetekend maar er is geen vaststelling datum bekend: de gemeenten Druten, Oost Gelre, Voorst, Wageningen, Westervoort, West Maas en Waal, en Zevenaar.

Bronnen

17381-natuur--kernen-wet-natuurbescherming--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WMS_SRVC 01-01-1970, 01:00
17381-natuur--kernen-wet-natuurbescherming--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WFS_SRVC 01-01-1970, 01:00
bebouwde-kom, bosbeheer, bossen, cultuurlandschappen, downloadable-data, natuur_en_milieu

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 05-11-2022, 06:19
Data eigenaar: Gelderland
Licentie: Publiek domein
bebouwde-kom, bosbeheer, bossen, cultuurlandschappen, downloadable-data, natuur_en_milieu

Kenmerken

Taal Nederlands