Thema: natuur en landschap

Omgevingsverordening- Weidevogelgebieden

De provincie en haar partners willen in de nog perspectiefvolle weidevogelgebieden een landbouwpraktijk stimuleren en instandhouden die rekening houdt met weidevogels. De bescherming van weidevogels staat in deze gebieden voorop. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 15 december 2021 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 1 februari 2022.

Bronnen

17373-omgevingsverordening--weidevogelgebieden--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WMS_SRVC 01-01-1970, 01:00
17373-omgevingsverordening--weidevogelgebieden--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WFS_SRVC 01-01-1970, 01:00
17373-omgevingsverordening--weidevogelgebieden--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
HTML 01-01-1970, 01:00
17373-omgevingsverordening--weidevogelgebieden--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
PNG 01-01-1970, 01:00
downloadable-data, natuur--en-landschapsbeleid, natuur-en-landschap, natuurgebieden, natuurgebiedsplannen, natuurontwikkeling, natuur_en_milieu

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 05-10-2022, 10:12
Data eigenaar: Gelderland
Licentie: Publiek domein
downloadable-data, natuur--en-landschapsbeleid, natuur-en-landschap, natuurgebieden, natuurgebiedsplannen, natuurontwikkeling, natuur_en_milieu

Kenmerken

Taal Nederlands