Thema: natuur en landschap

Bodem- Aardkundig waardevolle gebieden, provincie Gelderland

Bestand bevat een overzicht van aardkundig waardevolle gebieden in Gelderland die van (inter)nationaal, provinciaal of regionaal belang zijn. Aardkundig waardevolle gebieden zijn bijvoorbeeld stuifzandgebieden, stuwwallen, uiterwaarden, veengebieden en dekzandruggen. Deze gebieden vertellen iets over hun natuurlijke ontstaanswijze. Zij hebben een relatie met de geologische opbouw, de geomorfologie (landvormen), de geohydrologie en/of de bodems van een gebied. Ook kunnen zij waardevol zijn vanwege hun samenhang met ecologie, cultuurhistorie, waterkwaliteit en/of landschapsbeeld.

Bronnen

17361-bodem--aardkundig-waardevolle-gebieden--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WMS_SRVC 01-01-1970, 01:00
17361-bodem--aardkundig-waardevolle-gebieden--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WFS_SRVC 01-01-1970, 01:00
17361-bodem--aardkundig-waardevolle-gebieden--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
PNG 01-01-1970, 01:00
aardkundig-waardevolle-gebieden, bodem, downloadable-data, geologie, natuur-en-landschap, natuurbescherming, bodem

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 02-05-2023, 05:23
Data eigenaar: Gelderland
Licentie: Onbekende licentie
aardkundig-waardevolle-gebieden, bodem, downloadable-data, geologie, natuur-en-landschap, natuurbescherming, bodem

Kenmerken

Taal Nederlands