Thema: water

Hydrologie- Isohypsen 1e watervoerend pakket 1990 - 1996

Het bestand bevat de isohypsen 1e watervoerend pakket (gemiddeld) . De gegevens zijn afgeleid uit de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG), de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) en de gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) situatie 2003. De gegevens zijn gecorrigeerd op schijngrondwaterspiegels en kleischotten. Een isohypse of hoogtelijn is een lijn op een kaart die punten met gelijke hoogte boven zeeniveau met elkaar verbindt. Een watervoerend pakket is een bodemlaag die water doorvoert en die aan boven- en onderzijde begrensd wordt door een ondoorlatende laag of door een vrije waterspiegel.

Bronnen

17346-hydrologie--isohypsen-1e-watervoerend-pakket-1990---1996--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WMS_SRVC 01-01-1970, 01:00
17346-hydrologie--isohypsen-1e-watervoerend-pakket-1990---1996--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WFS_SRVC 01-01-1970, 01:00
17346-hydrologie--isohypsen-1e-watervoerend-pakket-1990---1996--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
PNG 01-01-1970, 01:00
aardkundig-waardevolle-gebieden, grondwaterstand, hydrologie, water, waterpeil, bodem

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 05-10-2022, 11:50
Data eigenaar: Gelderland
Licentie: Publiek domein
aardkundig-waardevolle-gebieden, grondwaterstand, hydrologie, water, waterpeil, bodem

Kenmerken

Taal Nederlands