Thema: cultuur en erfgoed

Cultuurhistorie- Molenbiotopen, provincie Gelderland

Dit bestand bevat de molenbiotopen met een aantal kenmerken, zoals naam, locatie, type en de score - goed, aanvaardbaar, matig, bedenkelijk of slecht-. De provincies Groningen, Gelderland, Zuid-Holland en Zeeland hebben in hun provinciale verordeningen verplichtingen opgenomen ter bescherming van de molenbiotoop, die vervolgens op gemeentelijk niveau doorwerken. Provincie Gelderland verwoordt het als volgt: ‘In bestemmingsplannen die betrekking hebben op gronden gelegen binnen een molenbiotoop wordt geen nieuwe bebouwing danwel beplanting toegestaan, tenzij in de toelichting bij het bestemmingsplan wordt aangetoond dat het functioneren van de molen door middel van windvang niet wordt beperkt’. De molenbiotoop is de omgeving waarmee een traditionele wind- of watermolen in relatie staat. De ruimte die vrij wordt gehouden voor een goede windvang is van cruciaal belang. Daarnaast staat met name de zichtbaarheid van de molen centraal.

Bronnen

17338-cultuurhistorie--molenbiotopen--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WMS_SRVC 01-01-1970, 01:00
17338-cultuurhistorie--molenbiotopen--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WFS_SRVC 01-01-1970, 01:00
17338-cultuurhistorie--molenbiotopen--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
PNG 01-01-1970, 01:00
cultuurhistorie, molens, cultuur_en_recreatie

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 05-04-2022, 03:01
Data eigenaar: Gelderland
Licentie: Publiek domein
cultuurhistorie, molens, cultuur_en_recreatie

Kenmerken

Taal Nederlands